Forside

Skole- og uddannelsesforsker/konsulent, PhD


Trivsel, motivation, stress, stresshåndtering/-reduktion og resiliens i skole og uddannelse

Jeg er cand. pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning.


Jeg brænder for at gøre en forskel i skolen. Børn, unge og professionelle tilbringer mange timer i skole/uddannelse, og for særligt eleverne bliver det derfor vigtigt, at de kan se en mening med deres deltagelse i skolen. For de kan ikke ”sige op”, som vi voksne kan gøre det, hvis arbejdet på en arbejdsplads ikke giver mening for os. Til gengæld er børn og unge i større eller mindre grad tvunget til at være i skolen hver dag i ti år – ca. 12.000 timer – selv hvis det ikke giver mening for dem. Og det er ganske vigtigt, at vi tager denne præmis hos børnene alvorligt, fordi konsekvenserne ikke bare er etisk uforsvarlige over for disse børn, men kan få problematiske konsekvenser. Såvel individuelt som samfundsmæssigt.


Som skole- og uddannelseskonsulent giver jeg redskaber til elever, lærere, pædagoger og skoleledere i grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket altid sker i samarbejde med jer og jeres konkrete behov. Målet er at muliggøre glædesfyldte læringsfællesskaber i skole/uddannelse til gavn for alle implicerede – lærere og elever.
Hvad tilbyder jeg?


Kurser, workshops og foredrag


Sparring og supervision


Projektevaluering


Hvad gør jeg?


Jeg trækker på forskning og forankrer den i praksis.


Jeg formidler både mundtligt og skriftligt og præsenterer altid den nyeste viden på området.NYERE PUBLIKATIONERPhd Afhandling

Januar, 2015


Unge i – eller ude af? – skolen

Marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser blandt udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund

Evaluering og anbefalinger

DPU, 2017


Collaborative and proactive solutions på Vejgaard Østre Skole

Stress i Gymnasiet

DPU, 2017


Sammenfatning af resultater og anbefalinger

Kronik i politiken

Juli 15, 2015


Unge i – eller ude af? – skolen

Marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser blandt udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund

Køb bogen Kort og Godt om Unge og Stress

Maj 20, 2018

Hvad er stress? Hvorfor bliver unge stressede? Hvad sker der i kroppen? Hvordan oplever forældre og lærere stress hos unge? Og hvordan kan forældre, lærere og unge selv reducere og forebygge stress?

Publikationer

2009 - 2018


Publikationer af Laila Colding Lagermann

LAILA LAGERMANN


Kurser, workshops og foredrag

Sparring og Supervision

Projektevaluering

Copyright @ All Rights Reserved