Laila Lagermann

Praktiker og forsker


Som uddannet lærer har jeg erfaring fra alle klassetrin i almenskolen og som lærer i forskellige københavnske skole- og dagbehandlingstilbud, heriblandt Den Gule Flyver på Nørrebro, hvor jeg underviste unge i alderen 15-20 år, der ikke kunne rummes i den almindelige skole.


Det var særligt disse kropsliggjorte erfaringer fra arbejdet med børn og unge i praksis, der ledte til en antagelse om, at der er noget ved skolen, der gør det vanskeligt for bestemte elever at ”tage” skolen på sig, og som gjorde, at jeg søgte tilbage til studierne i 2004 for at læse en kandidat i pædagogisk psykologi. Hvad det mere konkret handlede om for disse elever, og hvordan man som professionel kan gribe det an, blev på den baggrund den røde tråd igennem min kandidatuddannelse på DPU.


I 2014 forsvarede jeg min Ph.d.-afhandling, der omhandlede en særlig gruppe af elever, nemlig elever med etnisk minoritetsbaggrund i skolen. Jeg besluttede meget tidligt i processen med afhandlingsarbejdet at lade de unges perspektiver og fortællinger være styrende for analysearbejdet i et forsøg på at lægge netop deres stemmer til forgrund i afhandlingen og dermed i en debat, der ofte forsømmer inddragelsen af netop de unge.


I januar 2017 udgav jeg sammen med en kollega en forskningsrapport om unge og stress i gymnasiet. I rapporten har vi med udgangspunkt i de unges perspektiver undersøgt deres hverdagsliv, hvad der stresser gymnasieelever og hvordan forebyggelse og behandling virker med "Åben og rolig for unge" – et forskningsbaseret meditations-kursus i stresshåndtering og stressreduktion.


På baggrund af rapporten har jeg netop sammen med to kollegaer udgivet bogen "Kort og Godt om Unge og Stress" på Dansk Psykologisk Forlag. Se mere på bloggen.


De primære områder for mine bidrag:


Baseret på min og anden forskning er bidragene særligt knyttet til


-In- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen

-Marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund

-Motivation og trivsel i skolen

-Betydningen af positive lærer-elev-relationer

-Stress og uddannelsesresiliens blandt unge i gymnasiet.


Formidlingen af min forskning, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og rådgivning/supervision.


I efteråret 2017 fuldførte jeg grunduddannelsen som Åben & Rolig instruktør, hos Center for Psykisk Sundhedsfremme – en uddannelse som er godkendt under Dansk Psykologforenings Specialiseringsgrad i Psykoterapi. Det betyder, at jeg nu også tilbyder meditationsbaserede kurser i stresshåndtering og stressreduktion til både unge og voksne. Kontakt mig for nærmere info.

Skole- og uddannelseskonsulent


Med afsæt i min forskning og mine erfaringer som lærer fungerer jeg i dag som skole- og uddannelseskonsulent, og bidrager i skoler og ungdomsuddannelser med foredrag, workshops og rådgivning for lærere, pædagoger, lærer- og pædagogstuderende, skoleledere, samt unge i uddannelse. Et lille udpluk af mine bidrag er:


 • Marginalisering og overskridende læring blandt etniske minoritetselever – Dansk BibilioteksCenter
 • Diskriminerende adgangskrav på gymnasiet – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
 • Samarbejde med (etniske minoritets)forældre i daginstitutioner – Lyngby Kommune
 • Kompetencepakke, workshops m.m. - AAU og program for læringsledelse
 • Anerkendelse og inklusion i skolen (pædagoger) – Vadgaard Skole
 • Social ulighed i skolen – Ranum Skole, Vesthimmerland
 • Unge på kanten af uddannelsessystemet – EGU, KL årsmøde
 • Motivation i uddannelse – Nyborg Ungdomsskole
 • Unges motivation og trivsel i skole og uddannelse – Kalundborg Kommune
 • Unge, stress og uddannelsesresiliens – Unge Camp, StressAlliancens Topmøde, Christiansborg, 2017
 • Piger i krydspres; unge og stress hos unge elite-fodboldspillere – DBU
 • Udsatte unge i uddannelse og betydningen af positive lærer-elev-relationer – VUC, Roskilde
 • Udsatte etniske minoritetselever i udskolingen/uddannelse – U&U Øresund
 • Mentorordning – en håndsrækning til unge på kanten uddannelse/job, Byg til Vækst, Odense 
 • Skolen som mulighedsrum for etniske minoritetselever, Helsingør
 • Etniske minoritetselever i skolen, Undervisningsministeriet (UVM)
 • Unge, stress og resiliens i uddannelse – Jobcenter Team Unge Helsingør
 • Børn, unge og etnicitet i skolen – Ålborg
 • Børn, unge og etnicitet i skolen – Ålborg
 • Unge, stress og resiliens i uddannelse - Businesss College SydLAILA LAGERMANN


Kurser, workshops og foredrag

Sparring og Supervision

Projektevaluering

Copyright @ All Rights Reserved