SKOLE- OG

UDDANNELSESKONSULENT


Med afsæt i min forskning og mine erfaringer som lærer fungerer jeg i dag som skole- og uddannelseskonsulent, og bidrager i skoler og ungdomsuddannelser med foredrag, workshops, kurser og rådgivning for lærere, pædagoger, lærer- og pædagogstuderende, skoleledere, samt unge i uddannelse. Et lille udpluk af mine bidrag er:


Foredrag, workshops og kurser

 • Marginalisering og overskridende læring blandt etniske minoritetselever – Dansk BibilioteksCenter
 • Diskriminerende adgangskrav på gymnasiet – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
 • Samarbejde med (minoritetsetniske)forældre i daginstitutioner – Lyngby Kommune
 • Kompetencepakke, workshops m.m. - AAU og program for læringsledelse
 • Anerkendelse og inklusion i skolen (pædagoger) – Vadgaard Skole
 • Social ulighed i skolen – Ranum Skole, Vesthimmerland
 • Unge på kanten af uddannelsessystemet – EGU, KL årsmøde
 • Motivation i uddannelse – Nyborg Ungdomsskole
 • Unges motivation og trivsel i skole og uddannelse – Kalundborg Kommune
 • Unge, stress og uddannelsesresiliens – Unge Camp, StressAlliancens Topmøde, Christiansborg, 2017
 • Piger i krydspres; unge og stress hos unge elite-fodboldspillere – DBU
 • Udsatte unge i uddannelse og betydningen af positive lærer-elev-relationer – VUC, Roskilde
 • Udsatte etniske minoritetselever i udskolingen/uddannelse – U&U Øresund
 • Mentorordning; en håndsrækning til unge på kanten uddannelse/job – Byg til Vækst, Odense 
 • Skolen som mulighedsrum for etniske minoritetselever, Helsingør
 • Etniske minoritetselever i skolen – Undervisningsministeriets Informationsmøde (UVM)
 • Unge, stress og resiliens i uddannelse – Jobcenter Team Unge Helsingør
 • Børn, unge og etnicitet i skolen – Ålborg
 • Unge, stress og resiliens i uddannelse – Businesss College Syd
 • Marginaliseringsprocesser og overskridende læring fra et elevperspektiv – Folkeferiefondens Sommerseminar feriebyen
 • Nærvær som betingelse for den professionelle relationskompetence – diverse københavnske skoler og flere øvrige skoler på Sjælland
 • De altafgørende lærer-elev-relationer – Ishøj Ungdomsskole
 • Gode relationer og færre konflikter – UngeCenter 2610
 • Skab positive lærer-elev-relationer – Seminarer.dk
 • Unge, stress og resiliens i uddannelse – Business College Syd
 • Det delte uddannelsessystem? – Workshop for Mino Danmark
 • Forældreinvolvering i børns fællesskabelse – Brønshøj Fritidshjem
 • Professionel Relationskompetence – Gentofte kommune
 • Unge Motivation og samarbejde – Kollegiet Roesskovvej
 • Ungdomskultur i Danmark – Ungekonference, Syddjurs kommune
 • Unge og stress – Niels Steensens Gymnasium
 • Unge, stress og uddannelsesresiliens – Sund By Netværket, Randers 
 • De altafgørende lærer-elev-relationer – Sengeløse Skole
 • Unge, stress og Uddannelsesresiliens – Sund By Netværket, Lolland  
 • Ungdom, Ungdomskultur og Udsathed – Karisefonden og Karise Efterskole
 • De altafgørende lærer-elev-relationer – temadag, Rundhøjskolen, Aarhus
 • Tværfagligt samarbejde på tværs af personale og de unge – SSP/UngHolbæk, Holbæk kommune
 • Hvad, hvorfor, hvordan – mentalisering i forandringsarbejde – Landskonference for flerfamiliearbejde
 • Unge på kanten af skole og samfund – Social og Sundhedsskolen, Fredericia, Vejle, Horsens
 • Inddrag børn og unge som en del af løsningen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (UVM)
 • Den professionelle relationskompetence – HF-uddannelser på Fyn, Svendborg
 • Sort hår og brun hud gør en forskel; også i folkeskolen – SOS Racisme
 • Unge i uddannelse: hvordan skaber vi et godt læringsmiljø – Læreruddannelse og HF i Nørre Nissum
 • Børn, unge og etnicitet i skolen – Skoleledelsesseminar, Københavns kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning
 • Professionelles kategoriseringer, forståelser og forventninger og deres betydning for minoritetsetniske elever i skolen – stort kursus- og aktionslæringsforløb, Frederiksberg Kommune 
 • Unge og motivation – Verdo 
 • Mangfoldighed i skolen – Børne- og ungdomsforvaltningen, Aarhus kommune 
 • Skolefravær og Skolekultur – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (UVM)
 • Fra farvede forventninger til chancelighed – Frie Skolers Lærerforening
 • Farvel til Farvede Forventninger – Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
 • Skoleliv og læring set fra et perspektiv af levet (unge)liv – FGU Syd- og Vestsjælland
 • Unge, motivation og trivsel – Glamsdalens Idrætsefterskole 
 • Skolefravær, skolekultur og relationsudvikling – Forum 100%
 • Skoleliv og læring set fra et perspektiv af udsat (unge)liv – FGU Skolen HLSS
 • Læring med udgangspunkt i den studerende – Zealand Sjællands Erhvervsakademi
 • Skolen som mulighedsrum for minoritetsetniske elever – Ledere i Frederiksberg kommune
 • Unge, motivation og læring – Viborg Ungdomsskole 
 • Ledelse og professionsidentitet – ledelsesworkshop, FGU Fyn
 • Skolen som mulighedsrum for minoritetsetniske elever – Skoleforvaltningen, Aalborg kommune


Evalueringsundersøgelser