Workshop

Workshops udarbejdes altid i tæt kontakt med jeres ønsker og behov, ligesom de altid tager afsæt i den nyeste forskning på et givent uddannelses- eller ungdomsområde. Ofte er afsættet for mine workshops et oplæg, hvor målet med den opfølgende workshop er at hjælpe deltagerne til at bygge bro til egen praksis


Kurser

Et kursus tilrettelægges altid med afsæt i jeres ønsker og behov. Kurset kan tilrettelægges som et halv- eller et heldagskursus, eller som et kursus der løber over flere dage, alt efter jeres konkrete behov. På et kursus er der tid til fordybelse i et givent emne, som jeg står for faciliteringen af med en god vekselvirkning af forskningsbaserede oplæg og gruppeøvelser og -diskussioner. Jeg har god erfaring med kurser, der opfølges af aktionslæringsforløb.


Aktionslæringsforløb

Aktionslæringsforløb er for jer, der har behov for og lyst til at få et udvidet blik for og fokus på forandringspotentialerne i jeres konkrete praksis. Med afsæt i en, for den respektive lærer eller professionelle, aktuel problemstilling eller udviklingsfokus, formuleres en aktion, som jeg observerer ude i praksis. Aktionen i praksis følges op af en kortere eller længere supervision, hvor mit udgangspunkt altid er ”find og forstør”: dvs. mit fokus ligger altid på, hvad der lykkes for den professionelle, og hvordan kan den respektive professionelle kan opnå mere af det i sin (undervisnings)praksis.


Foredrag

Med over 100 foredrag på bagen, har jeg god erfaring med at holde foredrag for alt fra den helt lille personalegruppe på 4-5 personer til større foredrag for helt op til 500 personer. Mine foredrag baserer sig på uddannelses- ungdomsforskning, hvor jeg inddrager konkrete og velkendte eksempler fra lærernes, pædagogernes og andre professionelles dagligdag og lægger op til masser af inddragelse, spørgsmål og debat med tilhørerne.


Sparring og supervision

Sparring og supervision tilbydes ift. store og små problemstillinger indenfor det pædagogiske felt. Det kan være en specifik case med en borger/elev/personalegruppe, eller det kan være et ledelsesmæssigt anliggende. Supervision tilbydes både enkeltvist og i grupper.


Evaluering

Jeg tilbyder ekstern evaluering, med det formål at afdække og undersøge effekter af et givent projekt, samt forstå de mekanismer der kan ligge til grund for projektets opnåelse eller manglende opnåelse af egne mål og succeskriterier. Der kan være tale om en formativ (proces) og/eller en summativ (effekt/virknings-)evaluering. Såvel den formative, som den summative evaluering har til hensigt at bidrage med væsentlig viden om den effekt projektet har haft i den praksis, det foretager sit forandringsarbejde i. Viden om virkning, såvel som om proces, kan være af afgørende betydning, hvis projektet i fremtiden skal tages i anvendelse i den konkrete – eller andre lignende – praksis(ser). 

 

DET SIGER KUNDERNE

Tak for i går og for dine gode kommentarer til skuespillerne til vores forestilling ”Det går ned”. Der er ingen tvivl om at du lige fik inspireret folk på ny, det var en begejstret flok der gik derfra.

Bedste hilsner,


Marion Vick

(Teaterleder, Teateriet Apropos)

Jeg var blandt tilhørerne til dit virkelig spændende oplæg om værdien af mentoring på seminaret i Byg til Vækst i går.

Er meget interesseret i at få dine plancher tilsendt, da vi jo arbejder både med unge og ældre langt fra arbejdsmarkedet og i den forbindelse bruger både mentorer og andre vejledere. Tænker, at mange i min organisation kan have gavn af din viden.

I første omgang vil jeg distribuere plancherne og dit navn videre til min kollega Jane Findahl, der er koncernchef for Uddannelsesområdet i vores forvaltning.


Hanne Sørud

(Koncernchef hos Odense Kommune)

Vi siger tak for det spændende indhold omkring unge og stress, som du havde med, og som vi kommer til at dykke endnu mere ned i – bla. i vores arbejde i dag hvor vi har fokus på det kommende skoleår.


Dorthe Milling Stjernholm

(rektor, Det blå gymnasium, Søderborg)

Efter at have læst din bog om marginaliseringsprocesser og overskridende læring, så jeg frem til at høre dig udfolde dine pointer på informationsmødet. I både bog og oplæg fremlægger du meget konkret komplekse problemstillinger og løsningsmuligheder uden at forenkle, så nu ser jeg frem til, at mine kolleger i Aalborg kommune får mulighed for at høre dig på skoleforvaltningens temaeftermiddag


Det, der er så stærkt i dine pointer er, at du peger på tre parametre, køn, klasse og etnicitet, der i forskellige kombinationer kan føre til afvisning af de ønskede fællesskaber. Vil vi fremme sammenhængskraft må vi nødvendigvis ophøre med bortforklaringer, der alene overlader ansvaret til den enkelte - det er ikke forventeligt, at den udfordrede finder fællesskabet - derfor må fællesskabet finde vejen til den udfordrede - det handler om organisationsforandring, ikke individtilpasning.


Cona Sørensen

pædagogisk konsulent hos Ålborg Kommunes Skoleforvaltning

Den helt store styrke ved Lailas foredrag var (udover det meget faglige kompetente niveau), at Laila formår at inddrage deltagerne på en måde, så der opstår rig mulighed for god dialog og diskussion. Det var et dejligt friskt pust, at Laila, med sin ungekultur-optimistiske tilgang, tager afsæt i accept og forståelse af ungdomskulturen. Hvis man gerne vil forstå sin egen rolle i sit arbejde med unge og ungdomskulturen, kan man troligt booke Laila til et oplæg.


Kirsten David-Schmidt

Ungekoordinator, Gentofte kommune

Mange tak! 

Sikke en fornøjelse at have dig med på denne pædagogiske dag, hvor du fra alle sider får topkarakterer😊

Det er bestemt ikke sidste gang, at vi vil tænke hen mod dig i lignende sammenhænge, og jeg glæder mig til personligt at få endnu dybere kendskab til dine mange spændende opmærksomhedsretninger.

 

Jesper,

konsulent, Børn & Unge Århus

Tak for et meget inspirerende oplæg om Unge på kanten.


Jane J. Hübschmann (Virksomhedsambassadør i Glamsbjerg)

Tak for et godt oplæg i går, til arrangementet. Det var ret interessant og relevant! Og du havde min fulde opmærksomhed! 


Tarek Maoued

(Jobkonsulent hos Odense Kommune)

Det var et super inspirerende at have dig på besøg i forbindelse med vores arbejde om unge og stress!


Signe Kærup Dahl

(Teatergrad)

Det var et meget spændende oplæg på UVMs informationsmøde – og dine pointer vedr. det at være unik kontra det at være som alle andre … eller det at være ’etnisk’ med de hensyn, de professionelle voksne gerne vil tage kontra det unge menneske, der bare gerne vil have lov til at være dansk. Det sætter mange ting i gang hos mange, tror jeg. For vi vil så gerne forstå børnene, de unge og de voksne og i forsøget på at forstå og komme i møde kommer vi i stedet til at kategorisere. Virkelig spændende!


Jeg håber også, vore veje mødes igen!

Mange tak for denne gang.


Line Thingholm

(Adjunkt og pædagogisk konsulent i Dansk som andetsprog, VIA)

Du er en kæmpe inspiration! Jeg er så glad for at have haft dig som underviser.


Antoinett Vebel Pharao (kandidatstuderende på cand.pæd. i pædagogisk sociologi)

Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra både forældre og personale på dit foredrag om forældreinvolvering i børns fællesskabelse. Forældrene er blevet opmærksomme på betydningen af deres egen rolle, i forhold til hvordan de taler om deres egne og de øvrige børn. Både pædagoger og forældre har særlig lagt mærke til din beskrivelse af ændringen af kulturen fra ”Børn gør det godt, hvis de vil” til ”Børn gør det godt, hvis de kan” Det har virkelig fået pædagogerne til at reflektere over, hvad det så er, børnene ikke kan, og hvordan vi kan hjælpe dem til at kunne.


Lone Skov 

Leder af Brønshøj Fritidshjem

Tak for i dag. Du er så inspirerende, dygtig og behagelig at være sammen med. Du er virkelig god til at gøre forskning “spiseligt” og det er så fedt! 


-og det må du gerne citere mig for :-) Jeg håber jeg får muligheden for at arbejde sammen med dig igen en anden gang!


Christine Ege Grønbæk Larsen

(lærer på kurset ”Professionelles kategoriseringer, forståelser og forventninger og deres betydning for minoritetsetniske elever i skolen”, Frederiksberg Kommune)