Publikationsliste og andre forskningsbaserede aktiviteter


Peer-reviewede Journal artikler og Publikationer (forskningsbaserede)


 • Lagermann, L. C. (2020, in press.). (Personlig) professionalisme i arbejdet med marginaliserede unge. I: Dahl, K. K. B. (red.).    Professionspsykologi i teori og praksis (antologi). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.


 • Lagermann, L. C. (2020, in press). Inddrag de unge som en del af løsningen – ikke blot som en del af problemet. I: Christoffersen, D. D.    & Sunesen, M. S. K. (red.). Elevperspektiver på skoleliv (antologi). Aarhus: KLIM.


 • Lagermann, L. C. (2020). Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv? I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Vol. Årgang 52, Nr. 1, 2020.


 • Lagermann, L. C. (2020): At forske i og med marginaliserede unge: et spørgsmål om tillid. I: Pedersen, K. E. & Ladefoged, L. (red.). Etik og etiske dilemmaer i forskning med udsatte børn og unge (antologi). København: Hans Reitzels Forlag.


 • Lagermann, L. C. (2019). Farvede Forventninger. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag A/S


 • Lagermann, L. C. (2019). Bryd kategoriseringens magt. I: Unge Pædagoger: Kønsperspektiver på folkeskolen, 2019.


 • Lagermann, L. C. (2019). Kampen for inklusion: en ensom affære. I: Hedegaard, Janne & Petersen, Kirsten Elisa. Inklusion og eksklusion – en grundbog (antologi). København: Hans Reitzels Forlag.


 • Lagermann, L. C. (2018). Etniske minoritetselevers tilblivelse i skolen – mellem individualisering og generalisering. I: Paideia - Tidsskrift for profesjonell pedagogisk praksis (norsk tidsskrift), 2018


 • Lagermann, L. C. (2018). Den (ikke)ideelle elev. Social ulighed i skolen gennem et intersektionalitetsperspektiv på køn, etnicitet og social klasse. I: Har skolen køn? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 2018.


 • Petersen, F. F., Lagermann, L. C. og Nielsen, A. M. (2018). Kort og Godt om Unge & Stress. København: Dansk Psykologisk Forlag A/S.


 • Simovska, V., Lagermann, L. C., Abduljalil, H. S., Mørck, L. L. and Kousholt, D. (2017) Inside out: what we (don’t) talk about when we talk about research. Qualitative Inquiry, 1-18.


 • Fisker, T. B. & Lagermann, L. C (2017) Collaborative and Proactive Solutions (CPS) på Vejgaard Østre Skole. Evaluering af pilotprojekt på en folkeskole i Ålborg for UCN (Rekvireret forskning).


 • Nielsen, A. M & Lagermann, L. C. (2017). Stress i gymnasiet. Hvad der stresser gymnasieelever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’. (Rekvireret forskning). E-bog. København: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).


 • Lagermann, L. C. (2017). Det ved vi om: Børn, unge og etnicitet i skolen. Frederikshavn: Dafolo.


 • Lagermann, L. C. (2016). Marginaliserede unge og den betydningsfulde voksne: en fortælling om magtesløshed. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. Vol. Årgang 53, Nr. 2, 1, 2016.


 • Hansen, H. R., Lagermann, L.C. og Nielsen, J. C. (2016): Vild og Mild?. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Vol. Årgang 53, Nr. 2, 1, 2016, s. 3-4.


 • Lagermann, L. C. (2015). New perspectives on gender in a Norwegian school context. NORA—Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Vol. 23, No. 4, pp. 321–323.


 • Lagermann, L. C (2015). Etnicitet, skoleliv og læring: gennem marginalisering og overskridende læring fra et perspektiv af levet ungeliv. Unge Pædagoger, nr. 4-2015, pp. 67-76.


 • Lagermann, L. C. (2015). Sticky categorizations: processes of marginalization and (im)possible mo(ve)ments of transcending marginalization. International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol. 28, No. 5, pp. 573–593.


 • Lagermann, L. C. (2015). Ethnic minority students in – or out of? education. Outlines. Critical Practice Studies. Vol. 16, No. 2, 2015, pp. 139-161.


 • Lagermann, L. C. (2014). Unge i – eller ude af? – skolen. Marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser blandt udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund. Ph.d.-afhandling. København: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.


 • Lagermann, L. C. (2013). Racialized subjects in a colour blind school. The International Journal on School Disaffection, Vol. 10, No. 1, 2013, pp. 73-91.
 • Lagermann, L. C. (2009). Marginaliserede unges dobbelte deltagelse. Kognition & Pædagogik, Vol. 19, No. 73, 2009, pp. 84-94.


I pressen
Radio & Podcast


 • P4 eftermiddag, den 9. juni, 2020. Interview om: ”Flere lærerstuderende med ikke-vestlig baggrund”


Forskningsbaserede bidrag til konferencer

 • Lagermann, L. C. (2017). Unge – stress og uddannelsesresiliens. Præsentation på Stressbehandlings-konferencen 2017, Københavns Universitet, den 19. januar 2017.


 • Lagermann, L. C. (2014). Unge med etnisk minoritetsbaggrund i og på tværs af skole og fritid. Keynote oplæg på Temakonference, BiblioteksCenter for Integration, den 22. oktober 2014.


 • Lagermann, L. C. (2013). Ethnic minority students in education. Præsentation på The International Conference on Psychology and the Conduct of Everyday Life, Roskilde Universitet, den 26. juni 2013.


 • Lagermann, L. C. (2013). Ethnic minority students in education and the (im)possibilities for viable lives. Præsentation på konferencen: International Society and Theoretical Psychology (ISTP), den 3.-7. Maj 2013, i Santiago, Chile. 


 • Lagermann, L. C. (2011). Processes of marginalization in relation to participation. Præsentation på konferencen: International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), den 5.-10. september 2011. 


 •  


MOTIVATION TRIVSEL FARVEDE FORVENTNINGER RELATION DIDAKTIK RESPEKT VÆRDIGHED RUMMELIGHED BEVÆGELIGE RAMMER UDVIKLING FORANDRING POTENTIALE BÆREDYGTIGHED FORSKELLIGHED LEDELSE ENSHED BØRNELIV TILHØR SAMHØRIGHED PÆDAGOGIK TILLID EMPATI NY START LIGEVÆRD KOMMUNIKATION PERSPEKTIV REFLEKSIONBEVÆGELSE MULIGHEDER RACIALISERING BEVÆGELSE ORGANISATION INDDRAGELSE ENTANGLEMENT EKSKLUSION BRUNHED PSYKOLOGI UNGDOM LÆRING MODSTAND MEDSTAND INTUITION PROFESSION PROFESSIONALISME PERSON MARINALISERING MENTALISERING INSITUTION POSITIVE INTERPELLATIONER FÆLLESSKAB UNGE INKLUSION SKOLEKULTUR SAMTALE VEDKOMMENHED STRESS SELVBESTEMMELSE ASYMMETRI ETIK UDDANNELSESRESILIENS UDSATHED TEORI I PRAKSIS (FOR)FORSTÅELSE KRITISK FARVEBEVIDST PÆDAGOGIK    FORSKNINGSPRAKSIS    PRAKSISFORSKNING    MEDITATION